Dane mi było przebywać na Czerwonej Wyspie (Madagaskar) przez cały czerwiec 2016 roku. Ktoś kto spędził miesiąc w jakimś kraju, nie może powiedzieć, że zna ten kraj. Celem mojej (naszej, ponieważ byłem tam jednym z czterech wizytatorów) podróży na Madagaskar nie była turystyka, ale poznanie Prowincji malgaskiej, czyli poznanie czarnoskórych Misjonarzy Saletynów.

Rodziny zakonne zasadniczo różnią się ze względu na to czy powstały do wykonania jakiegoś zadania w Kościele, czy dla przeżywania wartości ewangelicznej, np. ubóstwa, modlitwy, adoracji. Oczywiście te dwie sfery są ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają. Każde zgromadzenie zakonne powinno zastanawiać się zarówno nad tym, co ma robić w Kościele,