Dlaczego akurat 30 lat? Ponieważ, po pierwsze jest to okres, który  według mnie, wyznacza pełną i trwałą zmianę, jakiej podlega społeczeństwo, po drugie jest to czas na tyle długi, że pokolenie, które za 30 lat będzie decydowało o codzienności naszych parafii, wspólnot kościelnych i co ważne, mediów,
nie będzie już pamiętać z własnego doświadczenia pierwszych dwóch dekad tego wieku i po trzecie wreszcie jest to granica wieku, którego ja z pewnością już nie doczekam.

Czy nie byłoby dobrze, droga Luciano żebyś sobie odnowiła wyobrażenie o siostrach klauzurowych jakie masz na podstawie powieści Manzoniego? (I Promessi Sposi, Alessandro Manzoni powieść z 1827 roku, opowiada o czasach XVII wieku)
W ten sposób siostry zza klauzury odpowiedziały na program telewizyjny znanej prezenterki Luciany Littizzetto, która wykorzystując i pokazując na wizji „inwazję”


       Nie cichną echa papieskich „życzeń" jakie papież Franciszek złożył pracownikom Kurii Rzymskiej prawie w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie spotkanie przedświąteczne jest nacechowane życzliwością, łagodnością i dobrocią, prawie zawsze i wszędzie. Tymczasem zamiast życzeń Papież pozwolił sobie zrobić wszystkim rachunek sumienia i wyliczył piętnaście dość ciężkich grzechów,