Sulphur jest położone około trzydzieści kilometrów od Zatoki Meksykańskiej. Nie jest wielkim miastem, około 20 000 mieszkańców, a swoją nazwę zawdzięcza pokładom siarki, odkrytym pod koniec XVIII wieku. Wydobycie siarki okazało się opłacalne tylko za pomocą metody wypłukiwania jej z pokładu przez gorącą wodę. Obecnie najważniejszym produktem jest ropa naftowa wydobywana w Zatoce, i przetwarzana w licznych rafineriach w okolicy.

Przyszły Saletyn?


Nasza Rada Zgromadzenia zebrana w Luandzie w stolicy Angoli, dyskutuje w pierwszym tygodniu, na temat duszpasterstwa powołań. Jeśli dowiadujemy się, że w różnych prowincjach mamy różne pomysły jak zainteresować młodych, aby wybrali życie zakonne, to ostatecznie żadna rewelacja. Nie ma w tym dziwnego, ponieważ każdy kraj ma swoją historię, swoją wrażliwość religijną, swoje metody, swoje doświadczenia. Ale sprawa staje się interesująca,


W ramach Roku Życia Konsekrowanego, miałem okazję spotkać się z Papieżem Franciszkiem. Oczywiście nie sam, byliśmy  jako Rada Generalna prawie w komplecie w wielotysięcznej grupie zakonnic w Auli Pawła VI, zagubieni jak banknoty 50 złotowe na niedzielnej tacy. Wszystkie tego rodzaju mniej formalne spotkania z obecnym Papieżem,