Miałem przyjemność pracować razem z nim przez 6 lat w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie. Oczywiście spotkałem go znacznie wcześniej. Ks. Zbigniew był obecny w jakiś tajemniczy sposób „od zawsze” jak daleko sięga moja pamięć, w historię naszej Prowincji. Był obecny

27 lutego, piątek. Jedziemy do Jasper. Jest to mała miejscowość, która ma złą sławę wśród saletynów. Opowiada się o morderstwach o konfliktach pomiędzy białymi i czarnymi. Nie każdy by chciał tam pracować. Wyruszamy o 10 rano przyjeżdżamy na miejsce o 12,30. Drogi są bardzo dobre, większość ma betonowe nawierzchnie, cztery pasy w jedną stronę. Te tereny na pograniczu Teksasu