Kościół podkreśla wagę życia konsekrowanego, które nie wszędzie jest doceniane, nawet w Kościele. Ja pamiętam w czasie moich studiów w Krakowie uszczypliwe komentarze niektórych profesorów wywodzących się z diecezji, o tym czy potrzebne są zakony w Kościele. Z pewnością nie wszystkie były pozbawione podstaw, z czegoś się przecież rodziły. Gdyby życie zakonne w swojej historii zawsze było intrygujące, inspirujące i szło na przekór temu, co złe na świecie i w Kościele, to z pewnością takich komentarzy by nie było.

W katakumbach św. Domicyli w Rzymie w niedzielę wieczorem 16 listopada 2014r., zgromadziło się około 120 osób z różnych zakonów i zgromadzeń zakonnych zarówno męskich jak żeńskich. Uczestnicy spotkania, aby wejść do katakumb, musieli wydrukować sobie identyfikator, który otrzymali drogą mailową.

Ekologia dzisiaj ma znaczenie bardzo szerokie, obejmuje wiele nurtów i działań i zasadniczo abstrahuje od wiary. Najprościej można ją określić jako kierunek działań dążący do zachowania porządku w przyrodzie który istniał wcześniej. Jeśli mówimy o ekologii jako nauce to zajmuje się ona badaniem zależności jakie zachodzą między światem nieożywionym i ożywionym, i wzajemnego wpływu na siebie oraz stara się o zachowanie równowagi.