Papieżowi Franciszkowi możemy zarzucić niektóre niefortunne wypowiedzi, ale nie można mu zarzucić braku krytycyzmu w ocenie Kościoła. Niektórzy uważają, że jest za bardzo krytyczny. W niektórych ocenach jest bardziej krytyczny w stosunku do Kościoła aniżeli w ocenie tych którzy są jego wrogami. Czyż nie o to samo oskarżali Pana Jezusa, kiedy chwalił samarytanina, mówił o prostytutkach, i grzesznikach, którzy wyprzedzają nas w drodze do Królestwa Bożego?


W tym roku tematem przewodnim formacji młodych było spotkanie kultur, na poziomie życia zakonnego. Dla nas Saletynów, przyzwyczajonych do częstych spotkań w Europie, do uczestnictwa jako delegatów z całego świata w różnych programach, kapitułach itp. nie jest to temat nowy.   Tym razem nie chodziło tylko o praktykę,